Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.autohandelleimbergen.be en www.leimbergen.be.
Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden:

1. Automatisch geregistreerde informatie.

Deze website kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de pagina's die u bezoekt op de website of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

2. Persoonlijke informatie die u expliciet meedeelt.

Indien u gebruik maakt van het bestelformulier van Autohandel Leimbergen zullen uw gegevens automatisch geregistreerd worden.
De persoonsgegevens die u aan Autohandel Leimbergen verstrekt, worden verzameld en verwerkt door Autohandel Leimbergen, Gentse Steenweg 342, 9300 Aalst.
Deze gegevens kunnen door Autohandel Leimbergen gebruikt worden voor informatie- en promotiecampagnes.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan U deze gegevens opvragen en, indien nodig, laten verbeteren.

3. Intellectuele eigendommen.

De teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo's zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Autohandel Leimbergen of derden toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Autohandel Leimbergen de op, en via, deze website aangeboden informatie te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden.

4. Informatie op de website van Autohandel Leimbergen.

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. Autohandel Leimbergen staat niet in voor de nauwkeurigheid van deze informatie. Autohandel Leimbergen is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de website.

Autohandel Leimbergen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

5. Links.

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Autohandel Leimbergen heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud ervan. Het plaatsen van links door Autohandel Leimbergen houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites.

6. Geschillen.

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Aalst bevoegd.